aszf - Gazdagréti Kisokos

Kiemelt Partnerek:
Tartalomhoz ugrás

aszf

Felhasználási feltételek
1. Bevezetés
1.1. Ez az oldal Suszter András (1118 Budapest, Kaptárkő u. 6.; a továbbiakban: Üzemeltető, ill. Szolgáltató) tulajdonában áll. Jelen Felhasználási Feltételek az Gazdagrét és környéke Kisokos (http://www.gazdagret.net) oldalain elérhető szolgáltatás (a továbbiakban: Szolgáltatás) igénybe vevője (a továbbiakban: Felhasználó) általi használatának feltételeit tartalmazza, és a Felhasználó valamint az Üzemeltető között létrejövő szerződésnek (a továbbiakban: Szerződés) minősül.
1.2. A Szolgáltatás használatával (tehát a www.gazdagret.net oldalra történő látogatással vagy azon bármilyen módon történő hirdetés elhelyezésével) Ön elfogadja jelen Szerződés feltételeit. Az Üzemeltető jogosult a Szerződés egyoldalú módosítására azzal, hogy a módosításról rövid felhívás formájában jelen oldalon tájékoztatja a Felhasználókat. A módosítást követően a Szolgáltatás használata a Szerződés módosításának elfogadását jelenti.
1.3. Az egyes szolgáltatásokra egyedileg vonatkozó feltételeket a felek közötti szolgáltatási szerződés szabályozza.
2. A Szolgáltatás használatának általános szabályai
2.1. A gazdagret.net regionális gyűjtő oldal szolgáltatása bárki számára ingyenesen, regisztráció és személyes adatok megadása nélkül hozzáférhető.
2.2. A gazdagret.net ingatlanhirdető, webbazár hirdető, álláshirdető szolgáltatásai csak regisztráció után érhető el.
2.2.1. A regisztrációra abban az esetben jogosult, ha Ön jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdálkodó szervezet nevében jár el és Ön szavatolja, hogy jogosult az adott szervezet képviseletére; illetve, ha Ön saját nevében, valós személyes adatai, illetve elérhetőségei megadásával regisztrál. A regisztráció során létrejön a Felhasználó egyedi felhasználói fiókja, amelyet a Felhasználó által megadott e-mail cím azonosít, a hozzáférés pedig kizárólag a Felhasználó által megadott jelszóval lehetséges.
2.2.2. A Felhasználó köteles pontos és valós adatokat (teljes név, cím, telefonszám, e-mail cím) megadni a regisztráció során. Amennyiben adataiban bármilyen változás történik, köteles a felhasználói fiókjában azt rögzíteni. Amennyiben az Üzemeltető tudomására jut, hogy ezek az adatok nem valósak, s a Felhasználó ezen adatok alapján nem elérhető, akkor az Üzemeltető jogosult a Felhasználó hozzáférését korlátozni.
2.2.3. Egy Felhasználó kizárólag csak egy felhasználói fiókkal rendelkezhet. Ha az Üzemeltető tudomására jut, hogy egy Felhasználó nem valós adatokkal regisztrált – vagy feltételezhető, hogy kettő vagy több fiókot ugyanazon személy regisztrált, illetve használ – az adott fiók használatát az Üzemeltető felfüggesztheti.
2.3. A Szolgáltatást csak azon Felhasználó jogosult igénybe venni, aki a felhasználói fiókját aktiválja. Az aktiválás során az Üzemeltető a Felhasználó regisztrációkor megadott e-mail címére egy ún. aktiváló kódot küld. A kód megadásával a fiók aktivált állapotba kerül, a felhasználó pedig jogosulttá válik a Szolgáltatás igénybevételére. A regisztráció során megadott adatok valódiságáért, pontosságáért a Felhasználó felel. Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy hiányos, pontatlan e-mail cím megadása esetén az aktiváló kódot tartalmazó levél kiküldését megtagadja.
2.4. Az igénybe vehető szolgáltatások alapján Felhasználó lehet:
2.4.1. Magánszemély: Saját tulajdonú ingatlanját, ingóságát értékesíti, nem foglalkozik üzletszerűen ingatlanértékesítéssel, illetve -közvetítéssel.
2.4.2. Ingatlanközvetítő: Minden olyan ingatlanok üzletszerű értékesítésével vagy közvetítésével foglalkozó jogi vagy magánszemély, aki kívül esik a 2.4.1. pontban meghatározott feltételeken.
2.4.3. Bármely más jogi személy, aki termék vagy szolgáltatás értékesítésével foglalkozik, és ezt az oldalon valamilyen formában hirdetni kíváűnja, ide értve a keresztlink alapjén törénő látogató átirányítást is.
2.5. Az ingyenes és díjköteles szolgáltatások listáját és díjazását a mindenkori Hirdetési áraink tartalmazzák.
2.6. A Felhasználási Feltételek rendszeres megszegése esetén az Üzemeltetőnek jogában áll a felhasználói fiók szüneteltetése, illetve törlése.
2.7. Az Üzemeltető fenntartja a jogot arra, hogy a weboldal tartalmát bármikor módosítsa, vagy hozzáférhetőségét a jelen Felhasználási Feltételek betartásával korlátozza, illetve megszüntesse.
2.8. Az Üzemeltető a weboldalhoz való mindenkori, zökkenőmentes hozzáférést nem garantálja, a számára fel nem róható hibákból, működtetési zavarokból adódó károkért nem felel.
3. Ingó és/vagy Ingatlanhirdetés feladásának feltételei
3.1. Az ingó és/vagy ingatlanhirdetés feladásával és az oldal további használatával hozzájárul, hogy hirdetése megjelenjen a gazdagret.net oldalon.
3.2. Az ingó és/vagy ingatlanhirdetés csak ingó és/vagy ingatlan eladására vagy bérlésére vonatkozhat, ettől eltérő szolgáltatást, illetve üzleti ajánlatot (pl. hitelügyintézés) nem tartalmazhat.
3.3. Egy ingatlanhirdetés kizárólag egy konkrét ingatlant, illetve annak paramétereit tartalmazhatja (pl.: nem lehet egy lakóparkot egy hirdetésben hirdetni. ide nem értve a banner jellegű általános hirdetést).
3.4. Az ingó és/vagy ingatlanhirdetésben megadott paramétereknek, valamint adatoknak a valósággal teljes mértékben egyezniük kell.
3.5. A hirdetésben nem használható csupa nagybetűs szöveg, html-kód, szimbólum vagy egyéb olyan karakter, amely nem a hirdetésben szereplő ingatlan közvetlen megnevezésére, leírására szolgál.
3.6. Az ingatlanhirdetésekhez max. 10 db kép, ingóságág hirdetéshez max. 3 kép csatolható (magánszemélyeknél csak aktív képfeltöltés szolgáltatás esetén).
3.7. Magánszemélyek ingó és/vagy ingatlanhirdetéseikhez a főoldali kiemelés szolgáltatást csak aktív képfeltöltés szolgáltatás szolgáltatás esetén rendelhetik meg és vehetik igénybe.
3.8. Minden egyes ingó és/vagy ingatlanhirdetés 60 napig aktív, ezt követően – a Felhasználó e-mailben történő értesítése mellett – az Üzemeltető inaktiválja őket. Inaktiválás után Felhasználónak a hirdetés korlátlan számú meghosszabbítására van lehetősége. Ha a hirdetés az aktív időszakban érvényességét vagy aktualitását veszti, azt Felhasználónak a rendszerből haladéktalanul törölnie kell
3.9. A gazdagert.net fenntartja a jogot, hogy a rossz minőségű, duplikált hirdetéseket nem jeleníti meg az oldalon.
3.10. A duplikált hirdetés, vagyis ugyanazon regisztrált ügyfél ugyanazon ingóságának és/vagy ingatlanának ugyanazon értékesítési kategóriában többször szereplőingó és/vagy  ingatlanhirdetése a gazdagret.netu oldalon tilos, mivel rontja az oldal kezelhetőségét, a hirdetések átláthatóságát.
4. Szerzői jogi védelem
4.1. A Felhasználók csak olyan ingó és/vagy ingatlanhirdetéseket adhatnak fel, amely saját tulajdonukat képezi, vagy amely felett meghatalmazott képviselőként rendelkeznek. A feltétel az adott hirdetések minden elemére (ld. szövegek, adatok, képek) vonatkozik, így kizárja a szerzői és személyiségi jogokat sértő, plagizált tartalmak saját adatként való feltüntetését.
4.2. Nem mellékelhető a hirdetéshez olyan fénykép, amely nem kapcsolódik a hirdetett ingatlanhoz, amelyen más, konkurens weboldal megnevezése, címe, logója, piktogramja szerepel, amely teljesen más ingatlant ábrázol, amely nyilvánvalóan más ügyfél hirdetésében szereplő képekkel megegyezik, ill. a jelen Felhasználási feltételekbe, jogszabályokba, vagy egyéb erkölcsi szabályokba ütközik. Az ilyen képeket tartalmazó hirdetéseket az Üzemeltetőnek jogában áll törölni. Mindezek alól kivételt képeznek azon felhasználók fotói, akik az ingatlanról készült eredeti fotók tulajdonosától azok felhasználására engedéllyel rendelkeznek.
4.3. Az Üzemeltető a hirdetések szövegéért, tartalmáért, feltöltött képekért semmiféle jogi és erkölcsi felelősséget nem vállal.
4.4. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a harmadik személyek által a gazdagret.net oldalra feltöltött, illetve más weboldalak által hivatkozott tartalmakért, továbbá azon webhelyekért, amelyekre a hirdetők által elhelyezett linkek mutatnak. Az ilyen módon közzétett hirdetésekkel, linkekkel, tartalmakkal felmerülő problémákkal kapcsolatban a Szolgáltató teljes mértékben kizárja felelősségét, a velük kapcsolatban felmerülő szolgáltatási díjra pedig teljes mértékben jogosult.
4.5. Amennyiben a Felhasználó hirdetése a Felhasználó Feltételekben leírt kritériumoknak valamilyen okból nem tesz eleget, az Üzemeltetőnek jogában áll törölni azt, illetve szükség esetén eljárást indítani a Felhasználó ellen.
4.6. A gazdagret.net név szerzői jogi védelmet, és védjegyoltalmat élvez, így használata, felhasználása – hivatkozás kivételével – kizárólag az Üzemeltető írásos hozzájárulásával lehetséges.
5. Fizetési feltételek
Az oldalon jelenleg minden típusú megjelenés ingyenes, így erre vonatkozó szabályokkal akkor lesz kipótolva az ÁSZF,. ha ez a jövőben bármilyen okból megváltozna.
Kelenföld-Gazdagrét
gazdagret@gazdagret.net
06-70-625-5447
Copyright2015@SuszterA
Gazdagrét és Környéke Kisokos
Vissza a tartalomhoz